بررسی معماری قاجاری + پاورپوینت

تاریخ معماری
تایپوگرافی
 • خیلی کوچک کوچک متوسط بزرگ خیلی بزرگ
 • پیش فرض Helvetica Segoe Georgia Times

بررسی معماری قاجاری ، دانلود پاورپوینت معماری قاجار، تزئینات معماری دوره قاجار، بناهای دوره قاجار ، پاورپوینت معماری دوره قاجار، مقاله درباره معماری دوره قاجار، معماری قاجاریه ، ویژگی ها و خصوصیات معماری قاجار

اگر آثار معماری را از زاویه فضایی ارزیابی کنیم و خلاقیت های فضایی در معماری توجه کنیم معماری دوره قاجار ارزش پیدا میکند و در جایگاه تکامل یافته تری نسبت به دوره های قبل از خود قرار میگیرد.چرا که در این دوره تنوع فضاها بیشتر می شود و فضا های نوینی خلق میشوند.

اما وقتی به معماری از زاویه دیگر مانند اندازه ها تناسبات،شکل ها و تزینات نگاه کنیم معماری دوره قاجار وضع نازل تری نسبت به دوره قبل نشان میدهد شکل ها استواری و صلابت قبلی را ندارند.تناسبات در رتبه پاین تری نسبت به تناسبات موزون و اندیشیده شده دوره های قبلی قرار میگیرند و هرج ومرج جایگزین تزیینات محدود و با وسواس دوره های درخشان سلجوقی و صفوی میشود.

هنر و معماری قاجاریه

در دوران قاجار اتفاقات،حوادث و ابداعات زيادى در معمارى و هنر ايران زمين رخ داد. يكى از اين حوادث ويرانى بناهاى به جاى مانده از دوران قبل به خصوص دوره ى صفويه است. در دوران قاجار به دليل ورود عناصر جديدى مانند ميدان (به معناى امروزى) و خيابان به عرصه ى معمارى، در معمارى ايران تغييراتى به وجود می آید و معمارى جديدى به نام معمارى خيابانى را شکل می دهد ، همچنين معمارى در دوران قاجار در بناهاى مختلف مانند: پل، گرمابه، مسجد، مدرسه و غيره ادامه ى معمارى دوره هاى پيشين به خصوص صفويه است و البته داراى تغييرات و عناصرى مى باشد كه مختص دوره ى قاجار میباشد.

عوامل شکل گیری معماری قاجار

عوامل داخلی : منظور عواملى میباشد كه بر گرفته از معمارى سنتى ايران به خصوص دوران قبل یعنی دوران صفويه است. اين اثر پذيرى را مى توان در خانه هاى مسكونى، ابنيه ى مذهبى از جمله مساجد، تکیه ها، حسينيه ها، امامزاده ها و همین طور در بناى قهوه خانه ها، يخچال ها و . . . مشاهده نمود.

عوامل خارجی : عمده ترين عوامل شكل دهنده ى معمارى قاجار را عوامل بيرونى تشكيل مى دهند؛ منظور عواملى است كه از كشورهاى بيگانه مخصوصاً كشور هاى غربى و روسيه گرفته شده است از جمله این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 • آمد و شد هيأت حاكمه به اروپا با حضور كنسولگري هاى ايران در كشورهاى اروپايى و كشورهايى نظير تركيه و مصر و همچنين سفرهاى ناصر الدين شاه به فرنگ كه باعث ترغيب و توسعه ى شهر بر اساس اقدامات شهرسازى اروپا شد.
 • تحصيل كردن معماران ايرانى در فرنگ و حضور معلمان معمارى اروپايى در دارالفنون.
 • ورود كالسكه و اتومبيل در سيستم حمل و نقل شهرى و بين شهرى كه باعث به وجود آمدن سبك خاصى در معمارى دوره ى قاجار به نام سبک معمارى خيابانى شد.
 • حضور معماران روسى و ارمنى در ساخت و ساز ساختمان ها به سبک غربی

دوره های معماری قاجار

1دوره اول که از آغاز سلطنت آقا محمد خان تا پایان سلطنت محمد شاه. در این دوره نگاه حاکم بر معماری همچنان نگاهی درونزا و بر بنای سبک اصفهان و به کمال رساندن ان میباشد که نمونه هایی همچون حرم حضرت معصومه در قم و مجد سلطانی را میتوان نام برد.

2 دوره دوم از آغاز سلطنت ناصرالدین شاه تا پایان حکومت قاجاردر این دوره بر اثر مسافرت های ناصرالدین شاه واعزام تعدادی دانشجو به اروپا و تحت تاثیر قرار گرفتن هیات حاکمه و نخبگان جامعه،سبکی در معماری آغاز می گردد که التقاطی از معماری بومی و معماری غربی می باشد.

ویژگی های کلان معماری قاجار

 • استفاده از نقش گل لندنی در کاشی کاری
 • استفاده از کنگره های کنار بام کاخ ها
 • استفاده از نقش و متیف های تخت جمشید
 • مرکزیت بنا با ستون و سرستون ها
 • استفاده از مصالح سنگ، سیمان و آهن
 • ایجاد ایوان های عظیم ومرتفع در ورودی ها
 • استفاده از رنگ قرمز یا ارغوانی در کاشی های خشتی هفت رنگ
 • استفاده از پنجره عمودی مشبک رنگی به موسوم به ارسی
 • عناصر تزیینی و نما کاری تحت تاثیر عناصر غربی
 • بنا ها به شکل مرتفع که حاکی از عظمت وقدرت
 • بهره گيری ازخانه های حياط مركزی ودرونگرا

تزئینات معماری دوره قاجار

 • شیشه های رنگی
 • استفاده از تزیینات آینه کاری
 • رسمی بندی و کاربندی
 • نقاشی های لندن کاری
 • کاشی کاری هفت رنگ و لعاب های رنگارنگ
 • نمای داخلی گچبری و کاشی کاری
 • استفاده از آرایه های چوبی در تزئینات
 • استفاده از قواره آجر تراش در تزئینات مکان های مذهبی
 • استفاده از کاشی منقوش و نقش دار منقش به اشکال اساطیری کهن و درباری
 • استفاده ازآجر تزئینی قالبی و تراش مخصوص دوره قاجار
تزیینات معماری قاجار
تزیینات معماری قاجار (گچ بری ، پنجره مشبک ارسی، کاشی کاری های کربلا معلی)

خصوصیات انواع بنا در معماری قاجار

1 مساجد : مساجد دوره ى قاجار از لحاظ طرح كلى، يعنى داشتن چهار ايوان،شبستان، گنبد، مناره، محراب، منبر و . . . برگرفته از معمارى دوره هاى قبل و اصيل ايران مى باشد اما تعدادی از ويژگى هايى در سبک معمارى مساجد دوره ى قاجار ديده مى شود كه باعث وجه تمايز آن از ديگر سبک هاى معمارى دوره هاى مختلف مى شود و آن وجود سه ورودى حجيم و مهم در وسط سه جبهه ى غربى، شرقى و شمالى بنا است. چنين طرحى در مساجد دوره هاى قبل ايران وجود نداشته است؛ در حالى كه نمونه هايى از اين طرح، در معماری هندی و مساجد آن در دوره ى گوركانيان مشاهده مى شود؛ همچنين وجود يک جبهه ى اصلى، جهت قبله، یک گنبد خانه و سه جبهه ى كم عمق تر است كه اين ويژگى نيز كمابيش در مساجد هند مانند مسجد جامع دهلى ديده مى شود، اين بيانگر رابطه ى دوره ى قاجار با هندوستان است كه باعث تأثير گرفتن معمارى مساجد ايران از معماری مساجد هندی شده است، از جمله مسجد امام تهران، مسجد سپهسالار

مناره هاى دوره ى قاجاريه عموماً كوتاه و باريک و از نظر قطر و ارتفاع در مقايسه با مناره هاى دوره ى صفويه تفاوت فاحشى دارند. مناره ها همچنين داراى دهليز هاى فوقانى عمدتاً كاشي كارى شده و سر پوشيده با سر مناره هاى كوچک گنبدى هاله دار شدند.

مسجد و مدرسه سپهسالار
مسجد و مدرسه سپهسالار

مطلب مرتبط :
معماری هند

 

2 مدارس : مدارس دوران قاجاریه به نوعى اوج و شكوه معمارى مدارس را به 50 دو فصلنامه تخصصى دانش مرمت و ميراث فرهنگى نمايش مى گذارند، ازجمله مدارس دوره ى قاجار مدرسه ى سپهسالار است كه نمونه ى كاملى از معمارى مدارس دوران قاجار . و قرن سيزدهم هجرى قمرى است در اين مدرسه حياط هاى کوچک هشت ضلعى در كنج صحن، مشكل شكل قديمى گوشه هاى حياط را به زيبايى حل كرده است. در ميان صحن، به جاى حوض، نهرى مستقيم جارى است كه در دو سوى آن سكوهايى براى نشستن طلاب ساخته شده است. پوشيده شدن سایر سطوح حياط با انواع درختان و گياهان، صورتى شبیه باغ و با طراوت و مصفا به حياط بخشيده است.

3 باغ ها : سنت باغ سازى در معمارى ايران تا اواخر دوره ى قاجار و حتى در زمان حال حاضر درقالب طرح ها، شكل ها و اشل هاى جديد ادامه داشته است و دارد، اگرچه سنت باغ سازى در اواسط دوره ى قاجار به خصوص دوره ى حكومت ناصرالدين شاه تحت تأثير معمارى غرب قرار گرفته است و طراح اكثر باغ هاى (پارک هاى) ايرانى، طراحان ايتاليايى بوده اند؛ اما در كنار اين عامل، استفاده از تجربه ى ساخت باغ هاى ايرانى توسط مهندسين داخلى نيز بى تأثير نبوده است. حوض ها و استخرهاى سنگى قبل از دوره ى قاجار مستطيل شكل مى باشد و كاربرد حوض هاى بيضوى شكل در باغ هاى ايران را براى اولين بار در دوره ى قاجار مى بينيم. نكته اى كه در مورد باغ هاى ايرانى در دوره ى مختلف تاريخى به خصوص دوره ى قاجار رعايت شده، پرهيز از بيهودگى و درون گرا بودن باغ ها میباشد كه از ويژگى هاى مهم باغ هاى ايرانى به شمار میرود، رواج حوض بيضى شكل نيز خاص دوره ى قاجار و تحت تأثيرمعمارى غرب است.

4 پل ها : پل هاى ساخته شده در دوره ى قاجار از لحاظ طرح و سبک كلى به خصوص در به كار گيرى دهانه ى طاق هاى ضربى، آب برها (موج-شكن) و كانو ها از معمارى پل هاى دوره ى صفوى تأثير پذيرفته است. ولى از لحاظ زيبايى، ظرافت، تزيينات و استحكام به كار رفته در پل هاى دوره ى قاجار به پل هاى دوره ى صفويه نمى رسد، چرا كه اوج هنر پل سازى ايران در دوره ى صفويه است كه اوج آن را مى توان در پل خواجو و سى و سه پل اصفهان دانست. از جمله پل هاى ساخته شده در دوران قاجار میتوان به پل هاى باقر آباد ورامين، پل نيو اردبيل، پل هاى وينار و مزرعه ى تبريز، پل ساروق تكاب و پل خاتون خوى اشاره نمود.

پل باقرآباد ورامین
پل باقرآباد ورامین

 

5گرمابه ها : معمارى حمام ها در دوره ى قاجار به طور كلى ادامه ى معمارى گرمابه هاى دوره ى صفوى است. دوره ى اوج و رونق معمارى حمام ها مربوط به دوره ى صفويه است، از جمله مى توان به حمام گنجعلى خان و حمام خسرو آقا اشاره نمود. در دوره ى قاجاریه نيز حمام هاى باشكوهى ساخته شده است، از جمله حمام ابراهيم خان را مى توان نام برد؛ در باب چگونگى طرح و معمارى اين گرمابه ها ابن اخوه آورده است: بدان كه اثر طبيعى گرمابه، گرم شدن به وسيله ى هواى آن و خيس شدن به وسيله ى آب آن است؛ سراى اول خشك كننده و خيساننده و سراى دوم گرم و نرم كننده و سرانجام سراى سوم گرم وخشك كننده است.

حمام ابراهیم خان کرمان
حمام ابراهیم خان کرمان

 

6بازارها : ساخت بازار در معمارى ايران داراى سابقه ى چند هزار ساله میباشد. بازار هاى دوره ى قاجار ادامه ى سبک و شيوه ى معمارى دوره ى قبلی یعنی صفوى است و تنها نوآورى آن را مى توان در ساخت تيمچه و جام خانه دانست. از ديگر ساخت و سازهايى كه در دوره ى قاجار صورت گرفته؛ معمارى قهوه خانه ها، يخچال ها و تيمچه هاى موجود در بازار (مانند تيمچه ى امين الدوله ى كاشان) و ستون هاى به كار برده شده در اين دوره است.

تيمچه ى امين الدوله ى كاشان
تيمچه ى امين الدوله ى كاشان

 

7قهوه خانه ها : قهوه خانه هاى دوره ى قاجار ادامه ى سبک معمارى دوره صفوىه میباشد. در اين دوره به خصوص از زمان پادشاهى ناصرالدين شاه قاجار به اين سو، شيوه ى قهوه چى گرى و قهوه خانه دارى در شهرهاى بزرگ از جمله تهران رواج يافت.

8یخچال ها : يخچال هاى قاجار نيز از لحاظ طرح و پلان و ساير اجزا از جمله ديوار سايه انداز، مخزن يخ، حوضچه هاى تهيه ى يخ، دو ورودى كوتاه و كم ارتفاع، گودال يخ، مجراهايى براى خروج آب هاى اضافى و همچنين هدايت آن به چاهى در كنار مخزن يخ ادامه ى معمارى دوره ى صفويه است و بدون هيچ گونه دخل و تصرفى در آن در دوره ى قاجارمورد تقليد قرار گرفت. تنها مشخصه اى كه موجب وجه تمايز يخچال هاى قاجارىه از صفوىه گردیده است، در به كار بردن مصالح ساختمانى به خصوص در ابعاد آجرها و خشت هاى به كار رفته در آنها است.

بنا ها و آثار معماری دوره قاجار

 • کاخ گلستان
 • بازار تهران
 • بازار اراک
 • تیمجه امین الدوله
 • دارالفنون
 • مدرسه آقابزرگ
 • مسجد و مدرسه سپهسالار
 • تکیه دولت
 • نگارستان
 • کاخ فرح‌آباد یا قصر فیروزه (دوشان تپه)
 • مسجد سلطانی
 • خانه طباطبایی
 • خانه بروجردی
 • خانه قدکی تبریز
 • خانه گنجه‌ای زاده تبریز
 • خانه امیر نظام گروسی تبریز
کاخ صاحبقرانیه
کاخ صاحبقرانیه

 

موزه ایران باستان
موزه ایران باستان

در ادامه میتوانید اقدام به دانلود فایل پاورپوینت کامل و زیبای معماری قاجار نمایید.

برای خرید فایل ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید اگر حساب کاربری ندارید اقدام به ساخت حساب کاربری نمایید.

مشخصات فایل :

 • فایل پاورپوینت + فایل فونت
 • 59 اسلاید
 • فونت زیبای Casablanca.
 • حجم فایل :8.3 مگابایت
 • تصاویر فایل :

 

مطالب موجود در فایل :

 • فهرست
 • مقدمه ای بر معماری قاجاریه
 • هنر و معماری قاجار
 • عوامل شکل گیری معماری قاجار
 • دوره های معماری قاجار
 • ویژگی ها و خصوصیات معماری قاجار (ویژگی های کلان معماری قاجاری ، ویژگی معماری خانه های قاجار ، تزیینات قاجاری در معماری)
 • ساختار خانه و فرهنگ زندگی خانگی قاجاری (ورودی ، دالان ، هشتی ، نشیمن ، آشپزخانه ، تالار ، اتاق خواب)
 • خصوصیات انواع بنا در معماری قاجار (مساجد، مدارس، باغ ها، پل ها ، گرمابه ها، قهوه خانه ها، بازارها، یخچال ها)
 • عناصر معمارى رايج در دوران قاجار (بادگیر، پنجره ارسی، سنتوری، جام خانه، حوض خانه)
 • بنا ها و آثار معماری قاجاری
 • منابع
ریال85,000

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید