آزمایشات مخرب و غیر مخرب سازه های بتنی + پاورپوینت

ریال80,000

بتن رنگی چیست | کاربردها و مزایای بتن رنگی

ریال50,000

بررسی کامل بتن شفاف یا شیشه ای + پاورپوینت

ریال60,000

بررسی کامل بتن سبک + پاورپوینت

ریال50,000

شرح کامل آزمایشات بتن خود متراکم

ریال80,000

بررسی کامل بتن خود متراکم + پاورپوینت

ریال80,000