آخرین مطالب

نقشه کامل ساختمان 5 طبقه مسکونی

پلان معماری

بررسی کامل پوشش های ETFE + پاورپوینت

مطالب معماری

ریال60,000

تجزیه و تحلیل انواع نمای ساختمان + پاورپوینت

مطالب معماری

ریال60,000

پاورپوینت کامل تحلیل موزه هنرهای معاصرتهران کامران دیبا

مطالب معماری

ریال60,000

عمل آوری و محافظت از بتن + پاورپوینت

بتن - آزمایشات و افزودنی های بتن

روش های تخریب ساختمان + الزامات آیین نامه ای

تخریب

وسایل و تجهیزات حفاظت فردی (PPE)

ایمنی کارگاه