02
دوشنبه, اکتبر
7 مطالب جدید
ورود
x
ثبت
x

بررسی انواع قراردادها در پروژه های عمرانی + پاورپوینت

ریال240,000

ادعا در قراردادها | مدیریت ادعا

ریال170,000