24
چهارشنبه, جولای
ورود
x
ثبت
x

شرح کامل آزمایشات بتن خود متراکم

بتن - آزمایشات و افزودنی های بتن
تایپوگرافی
 • خیلی کوچک کوچک متوسط بزرگ خیلی بزرگ
 • پیش فرض Helvetica Segoe Georgia Times

آزمایشات بتن خود متراکم (SCC) ، شرح آزمایش های بتن خود تراکم ، آزمایش L بتن خود متراکم ، آزمایش U بتن خود تراکم ، آزمایش قیف v ، آزمایش جعبه U ، آزمایش GTM بتن خود تراکم

پس از آنکه در مطلب جداگانه تحت عنوان بررسی کامل بتن خود متراکم ، این بتن را مورد بررسی قرار دادیم حال قصد داریم تا آزمایشات گوناگون و زیادی که برای تست بتن خود متراکم وجود دارد که هر کدام دقت خاص خود را داشته و پارامترهایی از بتن خود متراکم را مورد ارزیابی قرار میدهند بپردازیم. ما در این مطلب به شرح کامل تعدادی از آزمایشات بتن خود متراکم یا SCC میپردازیم.

لیست آزمایشات بتن خود متراکم 

 • آزمایش پهن شدگی اسلامپ بتن خود متراکم
 • آزمایش حلقه J
 • آزمایش جعبه L
 • آزمایش قیف V
 • آزمایش جعبه U
 • آزمایش پر کردن جعبه
 • آزمایش روزنه
 • آزمایش پایداری شبکه یا GTM

آزمایش جعبه ال بتن خود متراکم (L box test)

آزمایش جعبه L شکل بتن خود تراکم که روانی بتن را مورد ارزیابی قرار میدهد بر اساس یک طرح ژاپنی بنا نهاده و مورد استفاده قرار گرفته است. این آزمایش قابلیت انسداد بتن در برابر میلگردها را نشان میدهد.
برای انجام این آزمایش به دستگاه جعبه L، سرتاس، خط کش، کرنومتر، بتن مورد سنجش نیاز است.
جعبه L که برای آزمایش مورد استفاده قرار میگیرد باید از جنس مواد سخت و غیر قابل نفوذ (جاذب آب نباشد) باشد و در ترجیحا از جنس طلق و یا شفاف بوده به طوری که داخل آن قابل رویت باشد. ساختمان دستگاه L در تصویر زیر نشان داده شده است.

جزییات و ساختمان دستگاه L
جزییات و ساختمان دستگاه L

طریقه انجام آزمایش L

طریقه انجام آزمایش بدین صورت است که در ابتدا دستگاه ال را بر روی یک سطح صاف قرار داده و در جای خود محکم نمایید و با استفاده از آب داخل آن را کمی مرطوب کرده و سپس آب را به طور کامل خارج نمایید از کارکرد دستگاه اطمینان حاصل نمایید (بالا و پایین شدن راحت دریچه ). بر روی قسمت افقی دستگاه فاصله های 20 و 40 سانتی متری را از دریچه علامت گذاری نمایید که این دو زمان با T20 , T40 شناخته میشوند و مشخصه ای برای روانی بتن به حساب می آیند. در ادامه حدود 14 لیتر بتن را که مطابق با استاندارد ها نمونه گیری شده است را برای آزمایش آماده نمایید. بتن را از بالای دستگاه یعنی بخش قائم به آرامی داخل دستگاه بریزید در حالی که دریچه بسته میباشد اجازه دهید که بتن در مدت یک دقیقه در همان حالت داخل دستگاه باقی بماند پس از یک دقیقه دریچه را باز کنید تا بتن به قسمت افقی دستگاه وارد شود در این هنگام کرنومتر را به کار انداخته و زمان رسیدن بتن به علامت های 20 و 40 سانتی متری را اندازگیری نمایید. پس از آن که بتن از حرکت ایستاد ارتفاع بتن در بخش های افقی و قائم دستگاه را اندازه گیری نمایید. کل زمان آزمایش باید در کمتر از ظرف مدت 5 دقیقه انجام گیرد تا خطا به حداقل کاهش یابد.

از تقسیم کردن h2 بر h1 ضریبی بدست می آید که آن را ضریت انسداد یا نسبت بلوکه شدن مینامند.

مراحل انجام آزمایش L بتن خود تراکم
مراحل انجام آزمایش L بتن خود تراکم

نتایج و تفسیر آزمایش جعبه L

اگر بتن همانند آب جریان یابد ضریت انسداد برابر یک خواهد بود (h2/h1=1)
در صورتی که هر چه مقدار ضریب انسداد کوچک تر از یک باشد نشان میدهد که بتن نمیتواند به خوبی از میلگردها عبور نماید و جریان یابد. گروه تحقيقات EU حداقل نسبت انسداد را 0.8 پيشنهاد داده‌ است

نکاتی در به حداقل رساندن خطا در آزمایش L

 • استفاده از دو نفر آزمون گیر برای انجام آزمایش
 • دقت در کار با کرونومتر
 • قطر یکسان میلگردهای دستگاه و میلگرد های قطعه (میلگرد هایی که در قطعه مورد نظر در پروژه به کار رفته)

آزمایش جعبه U

این آزمایش به منظور ارزیابی قابلیت پرکنندگی بتن خود تراکم صورت می گیرد. عموماً در محل دریچه ي میانی دو قسمت،میلگردهایی با قطر 13 میلیمتر با فاصله ي 50 میلیمتر از هم قرارمی گیرند.

آزمایش جعبه U
آزمایش جعبه U

طریقه انجام آزمایش جعبه U

حدود 20 لیتر بتن مورد نیاز میباشد. دستگاه را در حالت متعادل روي یک سطح صاف قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که درب کشویی دستگاه براحتی باز و بسته می شود و سپس آنرا ببندید. بدنه ي داخلی دستگاه را مرطوب کنید و هرگونه آب اضافی را خارج نمایید. یکی از دهلیزهای دستگاه را از بتن پر کرده و 1 دقیقه به حال خود رها کنید. حال درب کشویی را کشیده و اجازه دهید بتن آزادانه به قسمت دیگر وارد شود. وقتی بتن به حالت استراحت درآمد، ارتفاع آن را در قسمتی که ابتدا پر شد، در دو نقطه اندازه گیري نمایید و میانگین آن را H1 بنامید. ارتفاع بتن را در قسمت دیگر به همین روش اندازه گیری کرده و آن را H2 بنامید. اختلاف ارتفاع H2-H2 ارتفاع پرکنندگی لقب دارد. تمام آزمایش باید در 5 دقیقه انجام شود.

نتایج و تفسیر آزمایش جعبه U

اگر بتن مانند آب باشدH1-H2=0 می شود بنابراين اعداد نزدیک به صفر، روانی بهتری را به شما نمايش می دهد. هرچقدر نتایج آزمایش نزدیک بهم باشد ، یعنی ارتفاع پرکنندگی به صفر نزدیکتر شود ، قابلیت گذر دهی و جریان بتن ، بهتر خواهد بود

آزمایش حلقه J

ﻫﻨﮕﺎمی ﻛﻪ ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺮاﻛﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آرﻣﺎﺗﻮر ﻓﻮﻻدی اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻳﺴتی ﻫﻤﮕنی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺘﻦ، ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻧﺒﺎید از مخلوط بتنی جدا شوند. آزمایش حلقه j در واقع شبیه سازی عبور بتن از میان آرماتور است و به منظور بررسی قابلیت عبور به کار برده می شود.

Dazcko ابعاد این دستگاه را در سایر مراجع بررسی کرده که نتیجه آن در جدول زیر خلاصه شده است

ابعاد دستگاه آزمایش حلقه J
ابعاد دستگاه آزمایش حلقه J

طریقه انجام آزمایش حلقه J

طبق توافقات برای آرماتورهای معمولی، برای فاصله ی میان میلگردها 3 برابر بزرگترین اندازه ی دانه ی سنگی منظور می شود. قطر حلقه ی میلگردی عمودی 300 میلیمتر و ارتفاع میلگردها 100 میلیمتر می باشد. حدود 6 لیتر بتن براي انجام آزمایش مورد نیاز می باشد. صفحه ی فلزی و درون مخروط را تر کنید. صفحه ی فلزی را روی یک سطح محکم قرار دهید حلقه ی J در مرکز صفحه ی فلزی قرار دهید سپس مخروط اسلامپ را در مرکز آن نهاده و محکم کنید. مخروط را با پیمانه از بتن پر کنید. از هرگونه ضربه زدن به مخروط جلوگیري شود. مخروط را بطور عمودی بالا کشیده و اجازه دهید بتن آزادانه خارج شود. قطر بتن پهن شده را در دو جهت عمود برهم اندازه گیري نموده و میانگین آنها را به عنوان قطر نهایی و برحسب میلیمتر ثبت نمایید. اختلاف ارتفاع بتن را درون و بیرون حلقه ی مشیلگردها در 4 نقطه اندازه گیری نموده و میانگین آنها را به عنوان اختلاف ارتفاع نهایی ثبت کنید.

آزمایش حلقه J
آزمایش حلقه J

نتایج و تفسیر آزمایش حلقه J

در این آزمایش، زمان رسیدن بتن به قطر 50 سانتی متر و قطر نهایی بتن با آزمایش جریان اسلامپ مقایسه میگردند. بازشدگی بتن در آزمایش حلقه j نشان دهنده توانایی عبور بتن از بین میلگرد ها میباشد. هرچه مقدار بازشدگی بیشتر باشد، به این معنی است که بتن خودتراکم تا مسافت بیشتری می تواند تحت اثر وزن خود، از بین میلگردها عبور کند و سریعتر می تواند قالب بتن با میلگردهای متراکم را پر نماید. تفاوت بین جریان اسلامپ با حلقه j و جریان اسلامپ غیرمقید می تواند نشان دهنده درجه عبور بتن از بین آرماتورها باشد.

در ادامه میتوانید اقدام به دانلود فایل پاورپوینت آزمایشات بتن خود تراکم نمایید.

مشخصات فایل :

 • فایل پاورپوینت + فایل فونت
 • 45 اسلاید
 • فونت زیبای Casablanca.
 • حجم فایل :4.5 مگابایت
 • تصاویر فایل :

 

مطالب موجود در فایل :

 • فهرست
 • آزمایش جعبه U (مقدمه، شرح آزمایش، تفسیر نتایج)
 • آزمایش حلقه J (مقدمه، شرح آزمایش، تفسیر نتایج)
 • آزمایش جعبه L (مقدمه، شرح آزمایش، تفسیر نتایج)
 • آزمایش قیف V (مقدمه، شرح آزمایش، تفسیر نتایج)
 • آزمایش جریان اسلامپ (مقدمه، شرح آزمایش، تفسیر نتایج)
 • آزمایش پایایی الک (مقدمه، شرح آزمایش)
 • منابع
تومان14,000

نظرات (0)

0 از 5 براساس 0 رای
هنوز نظری ارسال نشده است

 1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
رتبه دهید:
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت
کد تصویری را وارد کنید