15
دوشنبه, آوریل
ورود
x
ثبت
x

آکاشی کایکو طولانی ترین پل معلق جهان + تصاویر

پل سازی
تایپوگرافی
 • خیلی کوچک کوچک متوسط بزرگ خیلی بزرگ
 • پیش فرض Helvetica Segoe Georgia Times

پل معلق آکاشی کایکو ، طولانی ترین پل معلق جهان ، بزرگترین پل معلق جهان در کدام کشور است ، مشخصات پل آکاشی ، عکس هاه طولانی ترین پل معلق دنیا

در این پست قرار است شما را با طولانی ترین پل معلق جهان آشنا کنیم. شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید طولانی ترین پل معلق جهان کجاست؟ و در کدام کشور قرار دارد و مشخصات آن چیست ؟ به تمام سوالهای شما در رابطه با بزرگترین پل معلق جهان یعنی پل اکاشی کایکو پاسخ خواهیم داد پس با ما همراه باشید.

پل آکاشی کایکو یک پل معلق 3 دهانه است که بر روي تنگه آکاشی در کشور ژاپن احداث شده است و شهر مایکو در کبه را به شهر ماتسوهو در جزیره اواجی ژاپن متصل میکند. در طرح اولیه پل قرار بر این بوده که سیستم حمل و نقل ریلی نیز وجود داشته باشد اما در سال 1985 دولت تصمیم گرفتکه این سیستم را حذف کرده و این پل صرفا کاربري یک ازادراه را داشته باشد.در ماه آوریل سال 1985 مطالعات مقدماتی آغاز شد و پساز مطالعات فراوان کار ساخت پل عملا از سال 1988 شروع شد و عملیات ساختآن 10 سال به طول انجامید. پل آکاشی طولانی ترین پل معلق جهان میباشد که طول دهانه اصلی آن از پل هامبر واقع در انگلستان 581 متر بلندتر است.اگر چه در طرح مقدماتی طول کلی پل 3910 متر بوده ولی این طول در اثر زلزله شدید هانشین که در ژانویه سال 1995 رخ داد به میزان یکمتر افزایش پیدا کرده است . پل آکاشی جزو بزرگترین پل های معروف کشور ژاپن محسوب میشود.

شرایط محیطی محل ساخت و مشخصات طراحی پل آکاشی کایکو :

 • عرض تنگه : 4 کیلومتر
 • عمیق ترین قسمتتنگه : 110 متر
 • حداکثر سرعت جریان آب : 4,5 متر بر ثانیه
 • حداکثر سرعتباد : 46 متر بر ثانیه
 • نوع پل : معلق
 • ترکیب : 3 دهانه با سیستم خرپایی
 • طول : 3911 متر
 • 960 متر +1991+ طول دهانه ها : 960
 • سرعتباد جهتطراحی
 • تیرها : 60 متر بر ثانیه
 • برجها : 67 متر بر ثانیه
 • ارتفاع سطح جاده در دهانه اصلی : 97 متر
 • مقادیر فولاد بکار رفته
 • برجها : 4620 تن
 • کابلها : 57700 تن
 • خرپاها : 89300 تن


شرایط محیطی پل آکاشی :

تنگه آگاشی که خلیج اوزاکا و هاریماندا را به هم متصل میکند 4 کیلومتر عرض دارد . عمیق ترین منطقه اي که پل از روي آن عبور میکند 110 متر عمق دارد و سرعت جریان آب در آن 4,5 متر بر ثانیه میباشد.این تنگه از دوران قیم نیز یکی از مهمترین مسیر هاي آبی بوده و در حال حاضر هر روز 1400 کشتی و شناور از این تنگه عبور میکند و جهتتامین حداکثر ایمنی براي عبور این ترافیکآبی مسیري به عرض 1500 متر در نظر گرفته شده است . در حین عملیات مطالعاتی شرایط پیشبینی نشده دشواري ایجاد شد از جمله آنها وجود جریان قوي آبدر مناطق عمیق این تنگه بود که کار غواصان را براي مطالعه بستر دریا با سختی هاي زیادي روبرو کرد.

مطالعات طراحی پل :

عامل اصلی در طراحی پلهاي معلق طول دهانه اصلی اینگونه پلها میباشد قبل از طراحی پل آکاشی طولانی ترین پل معلق ساخته شده در ژاپن داراي دهانه اصلی به طول 1000 متر بوده که طول دهانه اصلی این پل دو برابر آن میباشد. زمانیکه طول دهانه اصلی افزایشپیدا میکند اثر منفی نیروي باد 100/ بر روي ان افزایشیافته و تامین پایداري دینامیکی پل شرط اصلی طراحی آن خواهد بود. جهتبررسی پایداري دینامیکی این پل یک مدل 1 از آن ساخته شد و در تونل بادی با سرعت 80 متر بر ثانیه قرار گرفت. جهت طراحی این پل در برابر زلزله دو حالت مختلف در نظر گرفته شده است

 1. زلزله اي به بزرگی 8,5 ریشتر که کانون آن در 150 کیلومتري محل پل باشد
 2. زلزله اي با دوره بازگشت 150 ساله که در 300 کیلومتري  محل پل به وقوع بپیوندد. زلزله بزرگ هانشین که توسط یک گسل فعال رخ داد زلزله اي به بزرگی 7,2 ریشتر بود


مشخصات فونداسیون برجهاي اصلی پل آکاشی کایکو :

فونداسیون برجها وزن 12000 تنی پل را به زمین منتقل میکند این بستر که در عمق 60 متري از سطح اب قرار گرفته توسط یکسري گریدرهاي مخصوص حفر شده است. به دلیل وجود عوامل گوناگونی مانند جریانهاي قوي در اعماق اب عمق زیاد آب و امواج ناشی از فعالیتگریدرها در عمق 60 متري از یکسري سیستمهاي هوشمند که از راه دور کنترل میشوند استفاده شده است . در نهایتعملیات حفاري با یکتلرانس 10 سانتیمتري جهتتعبیه قالبهاي مخصوصخاتمه پیدا کرد. دلیل اصلی ساختاین قالبها به صورتدایره اي این بوده که جریانهاي قوي موجود در منطقه عملیات جابجایی و نصبانها را با دشواري موجه نکند

مشخصات فونداسیون برجها پل آکاشی :

 • ارتفاع : 70 متر
 • قطر : 80 متر
 • فولاد مصرفی : 15200 تن
 • بتن مصرفی : 355000 تن

 

تکیه گاه ها آکاشی :

جهتاستقرار تکیه گاه هاي کابل های پل آکاشی کایکو در ساحل تنگه آکاشی نیاز به انجام یکسری اصلاحاتدر ساحل وجود داشت . تکیه گاه اول در
ساحل کبه با استفاده از روشساختدیوارهاي زیرزمینی ساخته شده است و فونداسیون آن یک فونداسیون بتنی به 85 متر و ارتفاع 63,5 متر میباشد که بزرگترین فونداسیون تکیه گاهی ساخته شده است. تکیه گاه دوم توسط یک دیوار حائل با روش فونئاسیون های مسقل ساخته شده است . ترکیباصلی تکیه گاه ها که کابلهاي کششی را مهار میکند از نوعی بتن خاصبا کاربري فوق العاده بالا ساخته شده استکه تراکم بالایی داشته و باعثافزایشدوام بتن و کاهشزمان بتن ریزي میشود .

مشخصات تکیه گاه ها :

تکیه گاه اول

 • نوع : دیواره هاي دوبل بتن آرمه
 • حجم بتن ریزي فونداسیون : 232600 متر مکعب
 • حجم بتن ریزي بدنه اصلی : 350000 تن

تکیه گاه دوم

 • نوع : فونداسیون مستقل
 • حجم بتن ریزي بدنه اصلی : 370000 تن

برج های آکاشی :

تکیه گاه هاي فوقانی برجها وظیفه انتقال 100000 تن وزن پل به فونداسیونها را به عهده دارد. برجها هر کدام به 30 قطعه افقی تقسیم شده اند که هر یک از آنها شامل 3 بلوكبه وزن 160 تن میباشد . یکی از نکات مهم در طراحی این برجها ارتفاع 300 متري آنها است که تقریبا با برج معروف توکیو برابري میکند و در نتیجه به شدت تحتتاثیر نیروي باد قرا میگیرد. براي حل این مشکل مهندسین مقطع عرضی این برجها را به شکل صلیب طراحی کرده اندو براي کاهش اثرات پیچشی نیروي باد از یکسري میراگرهاي خاص استفاده کردند. این میراگرها هر کدام 10 تن وزن دارند و 20 عدد از آنها در قطعات هفدهم - هجدهم و بیستو یکم از 30 قطعه اصلی قرار گرفته اند کابلها هر یکاز کابل ها از 290 رشته تشکیل شده و هر کدام از این 290 رشته شامل 127 وایر میباشد هر کدام از این وایرها از نوعی فولاد کششی ضد زنگبه قطر 5,28 میلیمتر ساخته شده است . شکل خارجی این رشته ها 6 ضلعی بوده و به روش پیشتنیده در کارخانه تهیه شده است . یکی از برترین تکنولوژیهایی که در حین ساختبه آن دست پیدا شد تهیه وایر هایی با تنشکششی بالا بود. مقدار تنش کششی هر یکاز این وایرها در ابتدا 160 کیلوگرم بر میلیمتر مربع بود که به مقدار 180 کیلو گرم بر میلیمتر مربع رسانده شد . همین مقدار بسیار ناچیز در افزایش تنش کششی مجاز باعث شد که در هر طرفپل از یککابل به جای دو کابل استفاده شود و در نتیجه وزن کلی پل کاهش پیدا کرده ونصب کابل ها نیز اسانتر انجام شود. کل طول وایرهایی که استفاده شده 300000 کیلوتر بوده که با این مقدار میتوان 7,5 بار کره زمین را دور زد.


مشخصات کابلهای پل آکاشی کایکو :

روش ساخت : روش پیشتنیدگی

 • 10/ میزان انحنا : 1
 • ظرفیتباربري مجاز هر کابل : 62500 تن
 • ظرفیتباربري مجاز هر یکاز کابلهاي اویزان : 560 تن
 • نوع فولاد بکار رفته : فولاد ضد زنگبا مقاوت بالا
 • تنشکششی مجاز هر وایر : 180 کیلوگرم بر میلیمتر مربع
 • قطر هر کابل : 1122 میلیمتر
 • 4074 متر - طول هر کابل : 4071

وزن فولاد بکار رفته در پل آکاشی کایکو

کابل هاي اصلی : 50500 ت

کابل هاي اویزان : 7200 تن

اولین مرحله جهت نصب کابل نصب یک طناب از جنس پلی امید با وزن سبکو مقاومت کششی بالا بود که براي جلوگیري از ترافیک آبی از
یک هلیکوپتر استفده شد.


شاه تیرهای آکاشی :

مقدار 90000 تن فولاد در ساخت شاهتیرها بکار رفته است.استفاده از فولاد با مقاومت کششی بالا باعث شده که شاهتیرها در عین مقاوم بودن بسیار سبک و انعطاف پذیر باشند و در نتیجه از نظر اقتصادي نیز به صرفه هستند. ساختشاهتیرها توسط تیر ورق انجام گرفته و مراحل نصبآن در محل توسط یکجرثقیل متحركانجام شده است . این تیر ورق ها در محل کارخانه ساخته شده و سپسبه محل حمل شده است . براي کاهشاثرات پیچشی نیروي باد از یکسري صفحات پایدار کننده استفاده شده استکه این صفحاتجریان باد را هدایت کرده و باعثکاهشاثرات منفی نیروي باد بر شاهتیرها شده وبین فشار باد در بالا و پایین سطح پل توزن ایجاد میکند.این پایدارکننده ها قبلا در تونل بدا مورد ازمایشقرار گرفته و قابلیتهاي آن به اثابت رسیده است

*مشخصات شاهتیرها

 • میزان انعطافپذیري
 • به سمتبالا : 8 متر
 • به سمتپایین : 5 متر
 • به صورت افقی : 27 متر
 • مقدار انقباضو انبساط : 145 سانتیمتر

در زیر تصاویر مربوط به پل آکاشی کایکو در کشور ژاپن را مشاهده مکنید.

عکس پل آکاشی کای کیو ، طولانی ترین پل معلق جهان
عکس پل آکاشی کای کیو ، طولانی ترین پل معلق جهان

 

عکس پل آکاشی کای کیو در شب
عکس پل آکاشی کای کیو در شب

 

عکس پل آکاشی کای کیو در شب
عکس زیبا از طولانی ترین پل ملعق جهان در کشور ژاپن

 

عکس طولانی ترین پل معلق دنیا
عکس طولانی ترین پل معلق دنیا

 

پل اکاشی کایکو
پل اکاشی کایکو

 

نظرات (0)

0 از 5 براساس 0 رای
هنوز نظری ارسال نشده است

 1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
رتبه دهید:
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت
کد تصویری را وارد کنید