پل هامبر شاهکار مهندسی عمران

با توجه به شرایط جغرافیایی کشور انگلستان و وجود پهنه وسیع آبی این کشور ساخت پلهای معلق بسیار رایج بوده که از جمله این پل ها, پل هامبر را میتوان نام برد .پل هامبر که در دهانه رودخانه ای در نزدیکی شهر بریستول قرار گرفته یکی از شاهکارهاي مهندسی عمران به حساب می اید و براي یک دوره 120 ساله طراحی شده است.در ادامه با مشخصات این پل بیشتر آشنا می شویم. طول کلی این پل 2220 متر میباشد که بر روی دو پایه شمالی و جنوبی قرار گرفته است.در قسمت ساحل شمالی رودخانه یکبستر گچی مناسب وجود دارد که توسط لایه ضخیمی از خاك رس پوشیده شده است و این بستر زمینه مناسبی را جهت قرارگیری مهارها و پایه ها فراهم کرده است .
در ساحل جنوبی رودخانه لایه ای آبرفتی در زیر لایه اي از خاكشن و ماسه قرار گرفته و در عمق 30 متري این لایه ها نیز بستر عمیقی از خاک رس متراکم وجود دارد کابل هاي اصلی هر کدام از 14948 رشته به ضخامت 5 میلی متر تشکیل شده است. در دهانه فرعی شمالی علاوه بر این رشته ها از 800 رشته اضافه در هر یک از کابل ها استفاده شده است . سایر مشخصات پل هامبر انگلستان به شرح زیر میباشد:
طول دهانه اصلی 1410 متر

 • دهانه فرعی شمالی 280 متر
 • دهانه فرعی جنوبی 530 متر
 • ارتفاع از سطح آزاد آب 30 متر
 • عرضعرشه با پیاده رو 28,5 متر
 • ارتفاع پایه ها از روي فونداسیون 155,5 متر
 • بار وارد بر هر کابل 19400 تن
 • وزن فولاد مصرفی 27500 تن
 • وزن بتن مصرفی 480000 تن
 • عمق فونداسیون در مهاربند شمالی 21 متر
 • عمق فونداسیون در مهاربند جنوبی 35 متر
 • عمق فونداسیون در زیر پایه شمالی 8 متر
 • عمق فونداسیون در زیر پایه جنوبی 36 متر