ادعا در قراردادها | مدیریت ادعا

مدیریت پروژه
تایپوگرافی
 • خیلی کوچک کوچک متوسط بزرگ خیلی بزرگ
 • پیش فرض Helvetica Segoe Georgia Times

مدیریت ادعا در قراردادها | claim ، مدیریت ادعا ، پاورپوینت مدیریت ادعا ، انواع مدیریت ادعا ، ادعا در قراردادهای عمرانی ، ادعا در پروژه ، مدیریت ادعا ppt، دانلود پاورپوینت مدیریت ادعا

پروژه‌های عمرانی كارهای پیچیده‌ای هستند و توسط پیمانكاری اصلی و تعدادی پیمانكار دست دوم (جزء) اجرا می‌شوند، كه بسیاری از آنها پیشتر با یكدیگر كار نكرده‌اند. جنبه‌های منحصر به فرد هر پروژه و مجموعه یكتای تشكیل دهنده هر تیم از عوامل معمول عدم توافق‌هایی است كه رخ می‌دهند. چون هر پروژه منحصر به فرد است، نمی‌توان انتظار داشت كه طراح، تمام جنبه‌های آن را ببیند و پیش بینی كند. در نتیجه سهوها و در مواردی تناقض‌هایی در اسناد قرارداد پیش می‌آید. حتی امكان دارد بر سر تفسیر مواردی كه در اسناد قرارداد به آنها اشاره شده، از سوی طرف‌های مختلف درگیر در فرآیند كار ساختمانی توافق وجود نداشته باشد. سرچشمه عدم توافق هر چه كه باشد، به هر حال بروز اختلاف در صنعت ساخت و ساز امری معمول است.

پروژه‌های عمرانی
پروژه‌های عمرانی

تعریف پیمان

توافقی كه به همراه شرایط و مدارک الحاقی در یک مجموعه غیر قابل تفکیک بین پیمانكار و كارفرما منعقد می‌شود، پیمان نام دارد. به عبارت دیگر پیمانكار طی توافقی متعهد می‌شود كه در قبال انجام كارهایی مشخص در طی یک فرجه زمانی مبالغ پولی و یا معادل آن را براساس شرایط قرارداد از كارفرما دریافت نماید.

تعریف ادعا

به معنای درخواست و مطالبه است هدف از ارائه یک ادعا، متقاعد کردن طرف دیگر قرارداد برای پرداخت و یا بازپرداخت وجوه اضافی به مدعی است. هر عاملی که سبب بروز اختلال در تعهدات مندرج در قرارداد شود، احتمالاً توسط پیمانکار و کارفرما در معرض ادعا قرار می‌گیرد.

ادعا یا CLAIM در استاندارد های PMI به این صورت تعریف میشود :

تقاضایی از سوی یک طرف قرارداد در ازای وجود دلایلی اصولا صحیح و یا به گمان متقاضی صحیح که معمولا به خاطر اقدامات ، دستورات یا تغییرات اعمالی نامنطبق با مفاد قرارداد پروژه از سوی طرف دیگر قرارداد به وجود آمده و از لحاظ اقتصادی بین طرفین قابل حل و فصل نمیباشد.

طبقه بندی ادعا 

 • طبقه بندی بر اساس دلیل ادعا
 • طبقه بندی براساس هدف ادعا
 • طبقه بندی براساس مبنای ادعا
 • طبقه بندی براساس طرفین درگیر در ادعا
 • طبقه بندی براساس ماهیت ادعا
 • طبقه بندی براساس پیشرفت ادعا

مراحلی که ممکن است در آنها ادعا مطرح شود :

 • مرحله مطالعات و طراحی
 • مرحله تهیه اسناد مناقصه
 • مرحله واگذاری و انعقاد قرارداد
 • مرحله اجرای پروژه
 • مرحله تحویل موقت و تحویل قطعی

مدیریت ادعا ( Claim Management )

مدیریت ادعا (Claim Management) ازجمله مهم‌ترین مباحث و چالش‌های پروژه‌های بزرگ در دنیاست. پروژه‌ها و قراردادهای اجرایی معمولاً در حین اجرا و انجام عملیات، به دلایل مختلف و متعدد با ادعای یکی از طرفین قرارداد، نسبت به دیگری مواجه می‌شوند. این ادعا معمولاً درخواست کتبی بانضمام مدارک قراردادی است که در خصوص جبران مالی، زمانی یا تحقق سایر شرایط که ازنظر قراردادی، موجب اختلاف درخواست‌کننده و طرف قرارداد یا کارفرماست بروز و ظهور می‌یابد.

 به عنوان نمونه کارفرما مدعی میشود که پيمانکار از برنامه اجرایی و پيشرفت مورد انتظار پروژه فاصله قابل توجهی دارد و متناسب با شرايط عمومی و خصوصی پيمان، به دليل تاخير در بهره برداری آتی پروژه ادعای خسارت از پیمانکار را می نمايد. و يا پيمانکار مدعی میشود وضعيت پيشرفت پروژه همچنان بر اساس برنامه ريزی مصوب اوليه در جريان است.

مدیریت ادعا Claim Management
مدیریت ادعا Claim Management

تعریف مدیریت ادعا بر اساس PMBOK

"فرایندی که در جهت حذف یا جلوگیری از بروز ادعا تلاش می‌کند و در صورت وقوع، به ‌عکس‌العمل در مقابل آن می‌پردازد."

این عنوان شامل کلیه رویه‌هایی میباشد که برای حذف یا جلوگیری از افزایش دعاوی و همچنین مدیریت آن‌ها در صورت رخداد، موردنیاز میباشد. مهم‌ترین اصل در مدیریت ادعا ها ، اشراف کامل بر متن قرارداد و عبارات و بندهای آن است. مستندسازی از دیگر اصول مدیریت دعاوی است که در کلیه روش‌های اجرایی آن، نقش کلیدی را دارا میباشد.

فرآیند مدیریت دعاوی

فرایند شروع و شکل‌گیری دعاوی تا مرحله طرح دعاوی در پنج مرحله تقسیم بندی میگردد :

1بررسی مدارک و شناخت

 • رگزاری جلسات با مدیران و مسئولین کلیدی پروژه و ارائه راهکارهای مورد نیاز.
 • بررسی نامه‌های ارسالی به کارفرما و دریافتی از کارفرما.
 • ایجاد ادعا در صورت وجود مغایرت بین برنامه اصلی با برنامه واقعی پروژه.
 • بررسی صورت‌وضعیت‌های ارسالی به کارفرما و سوابق تائید و زمان پرداخت هر یک جهت طرح ادعا.
 • بررسی برنامه زمان‌بندی اصلی و اولیه پروژه با برنامه واقعی پروژه و ارایه راهکارهای مناسب با رویکرد طرح ادعاها.
 • بررسی قرارداد، الحاقیه ها، صورت‌جلسه ها و جمع‌آوری نکات مربوط به توجیه تاخیرات و طرح اضافه‌کاری‌ و ادعاها.
 • بررسی گزارشات روزانه، هفتگی و ماهیانه کارگاه و جمع‌آوری نکات در رابطه با مضمون هر یک، جهت طرح ادعا.

2تدوین اضافه‌کاری‌ها، تاخیرات و ادعاها

 • دسته‌بندی عوامل ادعا
 • برآورد احجام اضافه‌کاری‌ها جهت ارسال به کارفرما.
 • محاسبه تأثیر اضافه‌کاری بر زمان و هزینه کل پروژه.

3جمع‌آوری موارد اضافه‌کاری‌ و ادعاها

 • جمع‌آوری مستندات مربوط به ادعا در حین انجام پروژه.
 • برآورد مالی اضافه‌کاری‌ها جهت ارسال به کارفرما.
 • ارسال نامه‌های مربوط به تاخیرات به کارفرما.
 • ارسال نامه‌های مربوط به اضافه‌کاری‌ها و ادعاها به کارفرما.

4تدوین و توجیه لازم گزارش تاخیرات

 • تهیه گزارش توجیه تاخیرات پروژه بر مبنای تغییرات ایجادشده در احجام کار مطابق با دستور کارهای صادره و کارهای جدید ابلاغی.
 • تهیه گزارش توجیه تاخیرات پروژه بر مبنای گزارش روزانه شرایط جوی و مشکلات مستمر کارگاه.
 • مربوط به پیش‌پرداخت‌ها، صورت‌وضعیت‌ها تعدیل‌ها
 • تهیه گزارش توجیه تاخیرات پروژه بر مبنای برنامه‌های زمان‌بندی تائید شده و موارد مرتبط با تاخیرات ایجادشده.
 • ارسال نامه‌ها و موارد توجیه تاخیرات برای کارفرما.
 • شرکت در جلسات کارفرما جهت دفاع از موارد ارسال‌شده و ادعاهای مطرح‌شده.
 • تهیه گزارش توجیه تاخیرات پروژه بر مبنای تاریخ ضمانت‌نامه‌های پیمانکار جهت دریافت پیش‌پرداخت، تاریخ نامه‌های پیمانکار به مشاور در خصوصی صورت‌وضعیت‌ها، تعدیل‌ها، تاریخ صدور چک از سوی کارفرما در وجه پیمانکار
 • تهیه گزارش توجیه تاخیرات پروژه بر مبنای منابعی همچون قرارداد، بخشنامه‌های سازمان مدیریت و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، شرایط عمومی پیمان، نامه‌های ارسالی پیمانکار و نامه‌های دریافتی پیمانکار.
 • تهیه گزارش توجیه تاخیرات پروژه بر مبنای تاریخ ابلاغ و اصلاحیه‌های نقشه‌ها توسط مشاور، تاریخ شروع و صورت‌جلسات ایجاد معارضات و توقف کار و تاریخ رفع معارضات.

5طرح ادعاهای مالی

 • تدوین ادعا به واحد هزینه، با توجه به هزینه ایجادشده توسط موردادعا، هزینه تأخیر زمانی ایجادشده توسط فعالیت موردادعا و هزینه تأخیر زمانی کلی ایجادشده در طولی پروژه به‌واسطه موضوع ادعا. برگزاری جلسه جهت همسان‌سازی نحوه محاسبات مالی با کارفرما.
 • اعمال نظرات کارفرما بر روی موارد مالی،
 • ارسال پرونده ادعا همراه با مستندات کافی به دفتر حقوقی پروژه.
 • بررسی مسئله‌های ایجادشده در جلسه حل اختلاف با حضور طرفین،
 • در صورت توافق طرفین قرارداد در خصوص موارد ادعا، تبدیل آن به تغییرات و اضافه نمودن الحاقیه به قرارداد.
 • در صورت عدم توافق طرفین قرارداد در خصوص موارد ادعا، تبدیل آن به دعاوی و شروع فرایند مدیریت دعاوی.
 • تهیه نامه‌های موردنیاز جهت طرح دعاوی.

در ادامه مطلب میتوانید اقدام به دانلود پاورپوینت مدیریت ادعا نمایید.

برای خرید فایل ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید اگر حساب کاربری ندارید اقدام به ساخت حساب کاربری نمایید.

مشخصات فایل :

 • فایل پاورپوینت + فایل فونت
 • 56 اسلاید
 • فونت زیبای Casablanca , B-NAZANIN
 • حجم فایل : 2.5 مگابایت
 • تصاویر فایل :

 

مطالب موجود در فایل :

 • مقدمه
 • تعاریف
 • آیین نامه ها و مقررات
 • کاربرد ادعا
 • معماری روم
 • تعریف ادعا
 • مدیریت ادعا ، مدیریت ادعا از دیدگاه PMBOK
 • انواع قرارداد از نظر ارکان پروژه
 • طبقه بندی ادعا
 • مراحل طرح ادعا
 • دلایل ادعا در قراردادهای ساختمانی (تاخییرات ، تغییرات ، اشتباهات در اسناد مناقصه و قرارداد ، آیتم های فهرست بها ، نقص در نقشه ها ، برآورد اولیه ، تقاضای افزایش مبلغ قرارداد به دلیل سختی کار ، مقادیر تأیید شده صورت وضعیت با کارکرد انجام شده ، پرداخت خسارت به دلیل تعلیق پروژه ، دوباره کاری ناشی از ضعف در اجرا ، ایجاد خسارت به مستحدثات و تأسیسات ، واگذاری پیمان به شخص ثالث ، مشخص نبودن دقیق نوع و جنس مصالح ، مشکلات مربوط به تفسیر مواد)
 • فرآیند مدیریت دعاوی (بررسی مدارک و شناخت ، تدوین اضافه کاری ها و تاخیرات و ادعاها ، جمع آوری موارد اضافه کاری و ادعاها ، تدوین و توجیه لازم گزارش تاخیرات ، طرح ادعاهای مالی)
 • منابع
ریال50,000

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید